Gå til hovedindhold

Morsø Kommune

Kommuneplatformen

Morsø Kommune valgte trygheden i fællesskabet med andre kommuner

Inspireret af nabokommunen Mariagerfjord Kommune, som har valgt Kommuneplatformen til både hjemmeside og intranet, valgte Morsø Kommune at overdrage driften af deres gamle hjemmeside til Cabana, samtidig med at Morsø Kommune tegnede abonnement til Kommuneplatformen til udvikling af en ny hjemmeside med lancering i 2022.

Udfordring

Som hos mange af landets kommuner havde Morsø i sin tid fået udviklet en skræddersyet hjemmesideløsning, som på mange måder gjorde det svært at holde siden opdateret i udseende, funktionalitet, webtilgængelighed og som teknisk platform. 

Samtidig oplevede Morsø Kommune, at det var dyrt at bede leverandøren om hjælp til selv mindre tilpasninger, hvilket havde medført, at nødvendige forbedringer ofte blev løst på alternative måder, som kunne fremstå uhensigtmæssigt for borgerne. Ikke mindst i relation til de høje krav til webtilgængelighed, som er til kommuner i dag, samt borgernes forventninger til digital selvbetjening.

Udfordringen var dermed ganske enkel. Der var behov for en ny hjemmeside og lige så vigtigt, et samarbejde med en leverandør, som kunne tilbyde en mere fleksibel og mindre omkostningstung model. Hvor Morsø Kommune kunne opnå den nødvendige sparring og budgetsikkerhed og dermed se sig selv som kunde på langt sigt! 

Løsning

Kommuneplatformen som unikt digitalt fællesskab for landets kommuner med adgang til synergier i netop at udvikle i fællesskab, som gør det mindre kompleks og billigere for kommunerne, har fra begyndelse vist sig at være den rigtige løsning for Morsø Kommune.

Vi har, sammen med Morsø Kommune, bygget en flot ny hjemmeside, hvor borgerne har nem adgang til alle de nødvendige informationer og digitale services, som samtidig har givet Morsø Kommune og deres web-readaktører den sparring og tryghed, der følger med i at være en del af et så bredt udviklingsfællesskab, som Kommuneplatformen i dag er. Kombineret med den fleksibilitet der er i adgangen til Cabana’s support - uden i hverdagen at skulle bekymre sig om ekstra omkostninger til udvikling og forbedringer. Det er alt sammen er inkluderet i den månedlige abonnementspris på Kommuneplatformen. Læs om vores priser her.

Et vigtigt omdrejningspunkt i samarbejdet har fra begyndelsen været, at den løsning vi leverer ikke bliver en ‘tidsrøver’ for teamet hos Morsø Kommune, når det gælder den store opgave at flytte indhold fra den gamle til den nye hjemmeside - og den fremadrettede løbende vedligeholdelse af indhold. Noget vi har løst med ved at have fokus på en grundig onboarding af kommunens redaktører i projektets opstart og assistance med netop at flytte og vedligeholde indhold, sådan at Morsø Kommunes team kunne fokusere sine ressourcer andre steder.

Som flere andre kommuner på Kommuneplatformen havde Morsø Kommune et ønske om AD integration (Active Directory), hvilket oprindeligt var udviklet til Ikast-Brande Kommune. En funktionalitet, der gør det brugervenligt og mere sikkert at arbejde med platformen, idet ansatte i Morsø Kommune nemt kan bruge kommunens login til at få adgang som administrator og redaktør af hjemmesiden på Kommuneplatformen. Samtidig sikrer AD integrationen, at man, når man logger ud, automatisk logges ud på tværs af alle systemet.

Resultat

Vores samarbejde med Morsø Kommune har skilt sig ud ved, at vi tidligt overtog driften af deres gamle hjemmeside. Det muliggjorde, at vi i Cabana-teamet kom endnu tættere på Morsø Kommunes web-redaktører og andre ansvarlige. Tilbagemeldingerne fra Morsø Kommune har været, at netop det, at vi var klar til at gribe ansvaret for deres gamle løsning, gjorde, at de følte sig endnu mere trygge i samarbejdet. 

Morsø Kommune oplever at have fået en mere autonom hjemmeside, som tydeligt bærer præg af at være deres eget i design, funktionalitet og struktur. Ikke mindst med frihed til, at kommunen kan favne langt bredere med deres hjemmeside, når det gælder at kunne facilitere undersider med enhver form for kommunalt støttede initiativer. Noget der med Kommuneplatformen er blevet nemt at udvide og berige hjemmesiden med - til fordel for alle borgere i Morsø.  

Herfra en opfordring til at gå på opdagelse på www.mors.dk. Del meget gerne din feedback med os. Er du nysgerrig efter mere om denne løsning, så kontakt Thomas Vorgaard på tvo@cabana.dk.  

Læs mere om Kommuneplatformen

Kontakt os

Thomas Vorgaard

+45 4081 9594

tvo@cabana.dk